Magic Pot / Cavital

Magic Pot / Cavital

Cavital-vakuummaskin har 3 i 1: Radiofrekvens, Vakuum och LED-ljus!

Radiofrekvens
En radiovåg som genererar friktion och uppvärmning i vävnaden. Denna process aktiverar kroppens egna system för naturlig temperaturreglering.

 • ökar fettförbränning
 • ökar flexibiliteten i muskulaturen
 • accelererar cirkulationen
 • blockeringar släpper i muskulatur.
 • ökar syresättning och muskelns återhämtning.

Vakuum
I en och samma behandling användas massageteknologier:

 1. Vakuum
 2. Koppning
 3. Indirekt massage

effekter av Vakuum:

 • bryter förtätning i fettvävnaden
 • åtkomst till faschia
 • en djup och kontrollerad uppvärmning av vävnad
 • muskelavslappning som gör behandlingen mer effektiv

LED-ljus

Forskning har visat att LED-ljus ökar kroppens förmåga att tillgodogöra sig och förbättra flera viktiga processer i kroppen:

 • ökad cirkulation
 • näringsämnen och syre får lättare att nå ut till mjukdelarna
 • stimulerar en läkningsprocess
 • nervbanor, muskler och hud nås lättare av syre och näring
 • kroppens slaggprodukter transporteras bort
 • ”återladdar” skadade celler
 • blodflödet ökar
 • processen med celldöd vänds vilket leder till påskyndad läkning och återhämtning efter en skada.

Det röda LED-ljuset har en bra förmåga att reducera rynkor

Det blå LED-ljuset är lätt antiinflammatoriskt.

Kontraindikationer:
Graviditet
Diabetes
Pacemaker
Cancerpatienter
Infektion