fransarrgning av fransar och bryn samt brynplock – 360 kr
Färgning av bryn samt brynplock – 310 kr
Färgning av fransar samt brynplock – 310 kr
Färgning av fransar – 260 kr
Plockning av bryn – 210 kr